TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quan hệ cổ đông

Thông báo tổ chức đại hộ cổ đông lần đầu


Ban tổ chức đại hội cổ đông thông báo đến Qúy cổ đông về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới - WorldTrans vào ngày 18/01/2017