HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ

FORM MẪU CHUNG ĐẠI LÝ GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ CHO HELPDESK


Để giải quyết nhanh các yêu cầu cần hỗ trợ, Quý đại lý vui lòng tải file đính kèm và điền vào theo các hạng mục cần hỗ trợ trước khi liên hệ với bộ phận Helpdesk.

CÁC LỖI NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ THƯỜNG GẶP VÀ HƯỚNG XỬ LÝ


Đại lý phải hoàn toàn tuân thủ quy định về việc đặt, giữ chỗ, xuất vé của các hãng hàng không và Worldtrans trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như file đính kèm. Đề nghị Quý Đại lý phổ biến các quy định nêu trên đến toàn bộ nhân viên.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MAYBAY.NET


Đính kèm là File hướng dẫn sử dụng hệ thống đặt giữ chỗ maybay.net. Trong quá trình sử dụng có vấn đề gì thắc mắc, Quý đại lý vui lòng liên hệ trực tiếp đến bộ phận Helpdesk để được hỗ trợ.