CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

STT Số công văn Tiêu đề Ngày triển khai
1 AF 17 Chính sách bán đầy linh hoạt của Air France KLM 18/09/2020
2 ANA 16 ANA: GIA HAN KHONG AP DUNG PHI XANG DAU TU VIET NAM DI NHAT DEN 30/11/2020 18/09/2020
3 VNA 91 Triển khai Bộ điều kiện chung nội địa DKC01/ND_V20.24 và Bảng trả thưởng Bông Sen Vàng mới 18/09/2020
4 VNA 90 Triển khai Bộ điều kiện chung nội địa DKC01/ND_V20.24 và Bảng trả thưởng Bông Sen Vàng mới 18/09/2020
5 VNA 89 Triển khai giá chiến thuật HAN/HPH/VII/THD-VCS_VN20022T_V1.0 18/09/2020
6 VNA 87 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY TRIỂN KHAI NGÀY 17/09/2020 18/09/2020
7 VNA 88 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY TRIỂN KHAI NGÀY 17/09/2020 18/09/2020
8 VJ 15 [VIETJET] KHAI THÁC TRỞ LẠI 03 ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ TỪ 28.09.2020 18/09/2020
9 VNA 86 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY 17/09/2020
10 VNA 85 ĐÍNH CHÍNH: THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY TRIỂN KHAI NGÀY 17SEP2020 17/09/2020
11 VNA 84 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY TRIỂN KHAI NGÀY 17SEP2020 17/09/2020
12 VNA 84 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY TRIỂN KHAI NGÀY 17SEP2020. 17/09/2020
13 VNA 83 VNA - Thông báo bổ sung giá hành trình DAD/NHA –x/HAN/SGN – Hàn Quốc 17/09/2020
14 PAL 20 Translation for September Deals marketing materials of Philippine Airlines 17/09/2020
15 PAL 19 Translation for September Deals marketing materials of Philippine Airlines 17/09/2020
16 PAL 18 Translation for September Deals marketing materials of Philippine Airlines 17/09/2020
17 AF 16 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LINH HOẠT CỦA AIR FRANCE KLM ĐỐI VỚI DỊCH COVID-19 - hiệu lực từ 14/09/2020 17/09/2020
18 AF 15 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LINH HOẠT CỦA AIR FRANCE KLM ĐỐI VỚI DỊCH COVID-19 - hiệu lực từ 14/09/2020 17/09/2020
19 AF 14 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LINH HOẠT CỦA AIR FRANCE KLM ĐỐI VỚI DỊCH COVID-19 - hiệu lực từ 14/09/2020 17/09/2020
20 VNA 82 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY TRIỂN KHAI NGÀY 16/09/2020 17/09/2020
21 KE 38 KE: 11 TRUONG HOP MIEN PHI NOSHOW 17/09/2020
22 VJ 14 {VIETJET}: RA MẮT SẢN PHẨM MỚI - HẠNG VÉ SKYBOSS và DELUXE TỪ 18.9.2020 17/09/2020
23 SQ 11 SQVN: Gia ve mua moi ap dung tu 21/09/2020 16/09/2020
24 VJ 13 [VIETJET] CHÀO MỪNG SẢN PHẨM MỚI SKYBOSS VÀ DELUXE - CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH BÁN TỪ 18/09 ĐẾN 18/10/2020 16/09/2020
25 ANA 15 ANA: CAP NHAT HUONG DAN XU LY VE DO ANH HUONG COVID19 16/09/2020
26 NZ 04 Giá Khuyến mãi liên danh từ VN đi New Zealand 16/09/2020
27 NZ 03 Giá Khuyến mãi liên danh từ VN đi New Zealand 16/09/2020
28 CX 20 CX-Lịch bay dự kiến tháng 09 & 10/2020 từ SGN 16/09/2020
29 VNA 81 Triển khai yêu cầu nhập cảnh Nhật Bản 16/09/2020
30 VNA 80 Triển khai yêu cầu nhập cảnh Nhật Bản 16/09/2020