CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

STT Số công văn Tiêu đề Ngày triển khai
331 OZ 9 THÔNG BÁO V/V MIẾN THU PHÍ - PHÍ LÀM LẠI VÉ (RE ISSUE FEE)/ ASIANA AIRLINES 23/09/2020
332 MH 21 Malaysia Airlines: Chinh sach Thu Phat - GDS Booking Policy (V2.1), Effective 1st October 2020 23/09/2020
333 KE 41 KE - CHƯƠNG TRÌNH CHO THÊM HÀNH LÝ ĐI HÀN QUỐC_EFF 23SEP20 23/09/2020
334 ANA 22 ANA & UNITED - GIA HẠN CHƯƠNG TRÌNH TOT XUẤT VÉ ĐI MỸ (hiệu lực xuất vé đến 31Dec20) 23/09/2020
335 ANA 21 ANA & UNITED - GIA HẠN CHƯƠNG TRÌNH TOT XUẤT VÉ ĐI MỸ (hiệu lực xuất vé đến 31Dec20) 23/09/2020
336 CX 22 CX-Gia hạn Fly (worry) free đến 31/12/2020 23/09/2020
337 CX 21 CX-Gia hạn Fly (worry) free đến 31/12/2020 23/09/2020
338 VNA 112 Điều chỉnh Bộ điều kiện chung nội địa DKC01/ND_V20.26 23/09/2020
339 VJ 17 [VIETJET] TĂNG TẦN SUẤT VÉ TẾT TP.HCM - THANH HOÁ 23/09/2020
340 VNA 111 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY TRIỂN KHAI NGÀY 22/09/2020 TAI SAN BAY 23/09/2020
341 VNA 110 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY TRIỂN KHAI NGÀY 22/09/2020 TAI SAN BAY 23/09/2020
342 EK 13 [Khuyến mãi 03] Student Fares 23Sep - 31Oct20 22/09/2020
343 QH 27 BAMBOO AIRWAYS - THÔNG BÁO LỊCH BAY THAY ĐỔI VÀ TĂNG CHUYẾN ĐƯỜNG BAY HAN-UIH-HAN GIAI ĐOẠN TỪ 25/9 ĐẾN 27/9/2020 22/09/2020
344 VNA 109 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY TRIỂN KHAI NGÀY 22SEP2020 22/09/2020
345 PG 02 PG - Bangkok Airways Resume flight operation on route BKK-KBV v.v. from 1NOV onwards 22/09/2020
346 VNA 108 THÔNG BÁO HỦY CHUYẾN VN300/30SEP SGNNRT 22/09/2020
347 VNA 107 Điều chỉnh Bộ điều kiện chung nội địa DKC01/ND_V20.25 - Điều chỉnh biểu giá đoàn nội địa VNSVN0011G_V20.20 -Triển khai giá chiết thuật dành cho khách đoàn HPH-DAD/DLI?NHA/BMV/DIN VNVN20024T_V1.0 22/09/2020
348 VNA 106 Điều chỉnh Bộ điều kiện chung nội địa DKC01/ND_V20.25 - Điều chỉnh biểu giá đoàn nội địa VNSVN0011G_V20.20 -Triển khai giá chiết thuật dành cho khách đoàn HPH-DAD/DLI?NHA/BMV/DIN VNVN20024T_V1.0 22/09/2020
349 VNA 105 Điều chỉnh Bộ điều kiện chung nội địa DKC01/ND_V20.25 - Điều chỉnh biểu giá đoàn nội địa VNSVN0011G_V20.20 -Triển khai giá chiết thuật dành cho khách đoàn HPH-DAD/DLI?NHA/BMV/DIN VNVN20024T_V1.0 22/09/2020
350 VNA 104 Điều chỉnh Bộ điều kiện chung nội địa DKC01/ND_V20.25 - Điều chỉnh biểu giá đoàn nội địa VNSVN0011G_V20.20 -Triển khai giá chiết thuật dành cho khách đoàn HPH-DAD/DLI?NHA/BMV/DIN VNVN20024T_V1.0 22/09/2020
351 VNA 103 Điều chỉnh Bộ điều kiện chung nội địa DKC01/ND_V20.25 - Điều chỉnh biểu giá đoàn nội địa VNSVN0011G_V20.20 -Triển khai giá chiết thuật dành cho khách đoàn HPH-DAD/DLI?NHA/BMV/DIN VNVN20024T_V1.0 22/09/2020
352 VNA 102 Điều chỉnh Bộ điều kiện chung nội địa DKC01/ND_V20.25 - Điều chỉnh biểu giá đoàn nội địa VNSVN0011G_V20.20 -Triển khai giá chiết thuật dành cho khách đoàn HPH-DAD/DLI?NHA/BMV/DIN VNVN20024T_V1.0 22/09/2020
353 MF 7 Xiamen Airlines (MF) - Sales Regulations during the Epidemic Period 22/09/2020
354 QH 26 BAMBOO AIRWAYS - THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐƯỜNG BAY CÔN ĐẢO TỪ NGÀY 21/9 - 27/9/2020 22/09/2020
355 VNA 101 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY 22/09/2020
356 Qatar Airways-12 Qatar Airways khai thác trở lại từ Hanoi - Oct'20 22/09/2020
357 VNA 100 VNA - Thông báo mở bán giá HPH-DLI/NHA, DAD- BMV 109.000VNĐ 22/09/2020
358 SQ 13 SQVN - Hướng dẫn nhận khách inbound vào Việt Nam (cập nhập ngày 21/09/2020) 22/09/2020
359 SQ 12 SQVN - Hướng dẫn nhận khách inbound vào Việt Nam (cập nhập ngày 21/09/2020) 22/09/2020
360 ANA 20 ANA-REMIND: CAP NHAT GIA HAP DAN MOT CHIEU DI MY&CANADA Ex-SGN 21/09/2020