TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quan hệ cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020


Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới được tổ chức vào ngày 25/06 số 01/BB-ĐHĐCĐ

WorldTrans tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2020


Vào lúc 9 giờ sáng ngày 25/6/2020 tại phòng họp Trường Cao đẳng Quốc tế Kent địa chỉ 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

WorldTrans tổ chức thành công Đại Hội Cổ đông Thường niên 2019


Vào lúc 14h00 ngày 11/05/2018 tại Phòng họp Ball Room- Khách sạn 5 sao SwissBelResort khu Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. Công ty Cổ phần dịch vụ vận chuyển thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019


Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ vận chuyển Thế giới (WorldTrans) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

WorldTrans đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018


Vào lúc 8h30 ngày 17/06/2018 tại Phòng họp Board Room- Khu Resort 5 sao SEA LINKS, Công ty Cổ phần dịch vụ vận chuyển thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên Công ty WorldTrans 2018


Gần cuối ngày 16/06/2018 các công tác chuẩn bị của đội ngũ Marketing công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đang đi vào giai đoạn nước rút để sẵn sàng cho một sự kiện quan trọng sắp diễn ra vào ngày mai 17/06/2018.

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ vận chuyển Thế giới (WorldTrans) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018


Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới - WorldTrans trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông bất thường tháng 12 năm 2017


Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới - WorldTrans trân trọng thông báo đến Qúy Cổ Đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 1/12/2017

Đại hội cổ đông Công ty WorldTrans


Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới - WorldTrans đã diễn ra Đại hội cổ đông lần đầu.