TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quan hệ cổ đông

WORLDTRANS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023


Vào lúc 9 giờ ngày 29/08/2023 tại phòng Hội nghị khách sạn Orchids Sai Gon - 192 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

WorldTrans Tổ Chức Thành Công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022


Vào lúc 9 giờ sáng ngày 09/6/2022 tại phòng Hội nghị khách sạn Orchids Sai Gon Hotel 192 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông báo Dời Ngày Tổ Chức Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022


WorldTrans trân trọng Thông báo về việc dời ngày Tổ Chức Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022.

Thông báo Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới – WorldTrans trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Vào lúc 14:00 ngày 05/11/2021 tại hội trường 28 Trường Sơn, P2, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đã được tổ chức thành công trong thời điểm tình hình đại dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020


Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới được tổ chức vào ngày 25/06 số 01/BB-ĐHĐCĐ

WorldTrans tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2020


Vào lúc 9 giờ sáng ngày 25/6/2020 tại phòng họp Trường Cao đẳng Quốc tế Kent địa chỉ 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

WorldTrans tổ chức thành công Đại Hội Cổ đông Thường niên 2019


Vào lúc 14h00 ngày 11/05/2018 tại Phòng họp Ball Room- Khách sạn 5 sao SwissBelResort khu Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. Công ty Cổ phần dịch vụ vận chuyển thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019


Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ vận chuyển Thế giới (WorldTrans) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

WorldTrans đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018


Vào lúc 8h30 ngày 17/06/2018 tại Phòng họp Board Room- Khu Resort 5 sao SEA LINKS, Công ty Cổ phần dịch vụ vận chuyển thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.