TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quy định xuất nhập cảnh

Quy định nhập cảnh vào Đức


Cập nhật ngày 10/03/2022

1. Đối tượng được nhập cảnh:

Chỉ những đối tượng hành khách sau đây được nhập cảnh vào Đức:

Quy định nhập cảnh vào Nhật Bản


Cập nhật ngày 28/02/2022

1. Giới hạn nhập cảnh:

Hành khách mang quốc tịch Nhật Bản không bị hạn chế về xuất nhập cảnh

Quy định nhập cảnh vào Anh


Cập nhật ngày 09/01/2022
Nguồn thông tin của Chính phủ Vương Quốc Anh, được tìm hiểu và khai thác tại:
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19

Quy định nhập cảnh vào Việt Nam


Áp dụng từ ngày 15/03/2022
– Căn cứ Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ về miễn thị cho công dân 13 nước;