TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Vào lúc 14:00 ngày 05/11/2021 tại hội trường 28 Trường Sơn, P2, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đã được tổ chức thành công trong thời điểm tình hình đại dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát.

Công tác tổ chức và các cổ đông tham dự đều thực hiện đúng theo quy định 5K về phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn TP.HCM.

Đại hội có sự tham gia của 71 cổ đông công ty theo cả hình thức trực tuyến online, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Ông Vũ Đức Biên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát WorldTrans năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

Sửa đổi Điều lệ công ty, Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2021, Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS năm 2021,…

WorldTrans vẫn luôn tự hào là thành viên nằm trong hệ sinh thái Vietravel với nhiệm vụ kinh doanh vận chuyển hàng không, WorldTrans là một doanh nghiệp năng động và ứng biến linh hoạt với môi trường kinh doanh. Luôn là một chiến binh vững vàng trong hệ thống Vietravel, WorldTrans hứa hẹn còn có nhiều đột phá, tìm ra một hướng đi mới, vững chắc hơn trong tươi lai.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN THẾ GIỚI (WorldTrans)

Địa chỉ: 163 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: 028 38 227755

Các tin tức - sự kiện khác