TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quan hệ cổ đông

WorldTrans đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018

Vào lúc 8h30 ngày 17/06/2018 tại Phòng họp Board Room- Khu Resort 5 sao SEA LINKS, Công ty Cổ phần dịch vụ vận chuyển thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu đề ra chiến lược trọng điểm kinh doanh mang về lãi gộp hàng trăm tỷ đồng cho năm 2018.

Đại hội có sự tham gia của hàng trăm cổ đông công ty, dưới sự điều khiển của Chủ tịch HĐQC Ông Vũ Đức Biên.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP WorldTrans đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các tin tức - sự kiện khác