TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quan hệ cổ đông

WORLDTRANS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Vào lúc 9 giờ ngày 29/08/2023 tại phòng Hội nghị khách sạn Orchids Sai Gon - 192 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội có sự tham gia đầy đủ Quý cổ đông công ty, dưới sự chủ trì của Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Chủ tịch HĐQT WorldTrans.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề chính như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hành động năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận, phương án trả cổ tức năm 2022. Kế hoạch trả cổ tức 2023

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Bầu cử TV HĐQT, TV BKs nhiệm kỳ mới (2023-2027)

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội nhất trí với đánh giá của HĐQT Công ty: Năm 2022, ngành hàng không du lịch phục hồi nhanh chóng sau thời gian khó khăn vì đại dịch Covid-19 năm 2021, ban lãnh đạo Công ty đã linh hoạt, nhạy bén trong công tác điều hành để đạt được kết quả kinh doanh có lãi vượt mức kế hoạch như trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, và luôn đề cao đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, với nhiều phản biện, góp ý từ Quý cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận chuyển Thế giới – WorldTrans đã thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN THẾ GIỚI (WORLDTRANS)

TP.HCM: 90A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3 - Tel: (84-28) 3822 7755

Đà Nẵng: 138 Đống Đa, P.Thuận Phước, Quận Hải Châu - Tel: (84-23) 63 65 63 69

Hà Nội: 30 Yết Kiêu, P.Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm - Tel: (84) 086 565 3068

Email: info@worldtrans.vn  -  Website/ Facebook: Worldtrans.vn

Các tin tức - sự kiện khác