DỊCH VỤ

Tổng Đại lý

1. Tổng Đại lý

  • Hành khách
  • Hàng hóa
  • Hỗ trợ chuyến bay
  • Thuê bao nguyên chuyến hành khách & hàng hóa
  • Các dịch vụ tàu hỏa

2. Các dịch vụ hàng không:

  • ACMI
  • Bảo dưỡng ngoại trường
  • Trung tâm huấn luyện bay

Thông tin các dịch vụ khác

ĐỐI TÁC HÀNG KHÔNG