NEWS - EVENTS

Shareholder relations

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020


Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới được tổ chức vào ngày 25/06 số 01/BB-ĐHĐCĐ

Worldtrans successfully organized the annual shareholders meeting 2020


At 9:00 am on June 25, 2020 at the meeting room of Kent International College at 219-221 Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 17, Binh Thanh, Ho Chi Minh City, WorldTrans successfully organized the Annual Shareholders Meeting 2020.

Worldtrans successfully organized the annual shareholders meeting 2019


At 14:00 on May 11, 2018 at the meeting room Ball Room-5-star hotel SwissBelResort, Tuyen Lam Lake area, Da Lat.WorldTrans successfully held the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019


Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ vận chuyển Thế giới (WorldTrans) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Worldtrans has successfully organized the annual general meeting of shareholders 2018


At 8:30 a.m. on June 17, 2018 at the 5-star SEA LINKS, WorldTrans successfully held the 2018 Annual General Meeting of Shareholders. It sets out a key business strategy that brings gross profit of hundreds of billion dong for 2018.

Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên Công ty WorldTrans 2018


Gần cuối ngày 16/06/2018 các công tác chuẩn bị của đội ngũ Marketing công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đang đi vào giai đoạn nước rút để sẵn sàng cho một sự kiện quan trọng sắp diễn ra vào ngày mai 17/06/2018.

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ vận chuyển Thế giới (WorldTrans) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018


Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới - WorldTrans trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông bất thường tháng 12 năm 2017


Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới - WorldTrans trân trọng thông báo đến Qúy Cổ Đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 1/12/2017

Đại hội cổ đông Công ty WorldTrans


Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới - WorldTrans đã diễn ra Đại hội cổ đông lần đầu.